Visie op Marketing

Het marketinglandschap is de laatste jaren blijvend veranderd. Klanten zijn meer en meer partners op basis van persoonlijke betrokkenheid in plaats van consumenten op afstand. De hele organisatie is een marketinginstrument en het traditionele campagnemodel wordt vervangen door een continue conversatie met de doelgroep.

Hierbij zie ik een blijvende en steeds dominantere rol voor online communicatieplatforms en nieuwe en social media, waarin de meer traditionele media worden geïntegreerd en / of een ondersteunende rol gaan vervullen.

Aan effectieve marketing en communicatie liggen een gedegen strategie en een creatieve uitvoering ten grondslag. Dit geldt ook, juist, bij marketing met nieuwe media. Het gebruik van social media door organisaties behelst meer dan het activeren van accounts en het trainen van medewerkers. Een gedegen marketingstrategie, een helder plan van aanpak, zorgvuldige selectie, uitgekiende content gericht op de doelgroep en online activiteiten gedragen door de hele organisatie vormen de basis voor social media succes

Advertenties

Opzetten van groepen voor een bedrijf of merk meest effectieve manier om jongeren op social media te bereiken

Jongeren lijken ongevoelig voor ongevraagde reclame op sociale netwerksites

Het creëren van gebruikersgroepen voor een merk of bedrijf op sociale netwerksites is verreweg de meest effectieve manier om jongeren te bereiken.

Uit onderzoek van de NJR (Nationale Jeugdraad) blijkt, dat 63% van de jongeren zich aangesloten heeft bij een social media groep die verbonden is aan een bepaald product of merk. Dit kan bijvoorbeeld de  pagina van een bedrijf zijn op Facebook of Hyves, met een bijbehorende gebruikersgemeenschap. Zes op de tien jongeren ontvangen aanbiedingen via deze groep en bijna een kwart van hen gaat hier op in. Het indirecte effect – jongeren die in de winkel voor een bepaald merk kiezen waarmee ze ook via de social media in aanraking zijn gekomen en door lid te worden van een groep hun voorkeur ook doorspelen aan hun vrienden – is hierbij nog niet meegeteld.

Jongeren gaan minder vaak in (8%) op aanbiedingen die zij, vaak ongevraagd, ontvangen na het spelen van een spelletje op een sociale netwerksite. Aanbiedingen die jongeren gedaan wordt via privéberichten, zonder dat de jongeren eerst een spel hebben gespeeld of anderszins met een bedrijf in aanraking zijn gekomen, zijn nog minder effectief: slechts 5% van de jongeren koopt wel eens iets via een dergelijke aanbieding.

Bijna alle jongeren hebben een profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Meer dan de helft van hen besteedt hier meer dan anderhalf uur per dag aan. 10% zegt zelfs 5 tot 10 uur per dag met hun sociale netwerk bezig te zijn.

Jongeren zijn zich ervan bewust dat bedrijven hen via social media zoals Hyves en Facebook proberen te bereiken en beïnvloeden. Zij lijken hier geen problemen mee te hebben; een kwart vindt het prima. Wel worden veel jongeren (59%) gewaarschuwd voor misleidende reclames, vooral door ouders, school of vrienden.

Het blijkt dat jongeren met niet-westerse ouders en laagopgeleide jongeren minder bestand zijn tegen de commerciële uitingen die ze tegenkomen op hun netwerksites. Zij zijn zich minder bewust van het feit dat bedrijven de netwerksites gebruiken om reclame voor zichzelf te maken. Bovendien gaan lageropgeleiden vaker in op een aanbieding.

Bron: NJR, www.njr.nl

90% MKB zoekt informatie eerst op Internet, focus verschuift naar verkoop

A. van der Stap deed onderzoek naar het Internet-gebruik van de MKB-er en vond dat 90% eerst op Internet zoekt naar informatie. Verder geeft het MKB steeds meer uit aan zoekmachineoptimalisatie en zoekmachine-advertising, en gebruikt zij haar eigen websites meer en meer voor leadgeneratie en verkoop.

Het midden- en kleinbedrijf gebruikt het Internet als voornaamste informatiebron bij het zoeken naar partners en leveranciers en het vergaren van productinformatie. 90% van de bedrijven gaat eerst online op zoek naar informatie voordat zij andere media raadplegen.

De eigen website is niet meer alleen een manier om informatie te geven over het bedrijf. Meer en meer wordt de website ingezet om te verkopen en gericht leads te genereren.

Het MKB laat verder een duidelijke verschuiving zien van haar marketing- en reclamebudgetten naar de online wereld. De budgetten voor internetmarketing nemen dan ook een steeds groter deel in van de totale reclameuitgaven. Bij de kleinste bedrijven gaat zelf meer dan 50% van het reclamebudget op aan Internet. Waar de advertentieuitgaven voor gedrukte media met 13% zijn gedaald in 2009, zijn de uitgaven op Internet met 17% gestegen. Op Internet verwachten bedrijven zich gericht te kunnen profileren, de effecten van hun inspanningen duidelijker te zien en direct op nieuwe trends en ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Naast de ontwikkeling en het onderhoud van de eigen website, geven de MKB-ondernemingen steeds meer uit aan zoekmachineoptimalisatie en zoekmachine-advertising.

Alexandra van der Stap vertelt: “De MKB-er begint steeds meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van internet marketing. In deze tijden moeten bedrijven slim omgaan met hun reclamebudgetten. En Internet is waar deze budgetten meer en meer aan worden uitgegeven, niet alleen bij het grootbedrijf, maar ook bij het MKB.  De afgelopen twee jaar is het reclamelandschap blijvend veranderd.”

A. van der Stap zelf speelt hier op in een verhoogde focus op Internet en Interactief, waarbij de klanten nog beter ondersteund zullen worden met internet en mobiele marketing, zoekmachine optimalisatie, zakelijk gebruik van social media, en webdesign gericht op conversie en effectiviteit.

Alexandra van der Stap legt uit: “als 90% van de MKB-ers voor informatie allereerst op het Internet vertrouwt, is het voor hun leveranciers van het grootste belang dat zij op dat moment goed worden gevonden en dat de (aanstaande) klant de informatie aantreft die hij zoekt. Maar het doel van de internetactiviteiten is niet om alleen informatie te geven. Het doel is om te verkopen en contact te leggen met prospects. Daarom is, naast vindbaarheid, conversie het allerbelangrijkste. Het gaat er niet langer om dat een bedrijf zoveel mogelijk bezoekers krijgt op de website. Het gaat er om dat zoveel mogelijk bezoekers klanten worden. ”