Opzetten van groepen voor een bedrijf of merk meest effectieve manier om jongeren op social media te bereiken

Jongeren lijken ongevoelig voor ongevraagde reclame op sociale netwerksites

Het creëren van gebruikersgroepen voor een merk of bedrijf op sociale netwerksites is verreweg de meest effectieve manier om jongeren te bereiken.

Uit onderzoek van de NJR (Nationale Jeugdraad) blijkt, dat 63% van de jongeren zich aangesloten heeft bij een social media groep die verbonden is aan een bepaald product of merk. Dit kan bijvoorbeeld de  pagina van een bedrijf zijn op Facebook of Hyves, met een bijbehorende gebruikersgemeenschap. Zes op de tien jongeren ontvangen aanbiedingen via deze groep en bijna een kwart van hen gaat hier op in. Het indirecte effect – jongeren die in de winkel voor een bepaald merk kiezen waarmee ze ook via de social media in aanraking zijn gekomen en door lid te worden van een groep hun voorkeur ook doorspelen aan hun vrienden – is hierbij nog niet meegeteld.

Jongeren gaan minder vaak in (8%) op aanbiedingen die zij, vaak ongevraagd, ontvangen na het spelen van een spelletje op een sociale netwerksite. Aanbiedingen die jongeren gedaan wordt via privéberichten, zonder dat de jongeren eerst een spel hebben gespeeld of anderszins met een bedrijf in aanraking zijn gekomen, zijn nog minder effectief: slechts 5% van de jongeren koopt wel eens iets via een dergelijke aanbieding.

Bijna alle jongeren hebben een profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Meer dan de helft van hen besteedt hier meer dan anderhalf uur per dag aan. 10% zegt zelfs 5 tot 10 uur per dag met hun sociale netwerk bezig te zijn.

Jongeren zijn zich ervan bewust dat bedrijven hen via social media zoals Hyves en Facebook proberen te bereiken en beïnvloeden. Zij lijken hier geen problemen mee te hebben; een kwart vindt het prima. Wel worden veel jongeren (59%) gewaarschuwd voor misleidende reclames, vooral door ouders, school of vrienden.

Het blijkt dat jongeren met niet-westerse ouders en laagopgeleide jongeren minder bestand zijn tegen de commerciële uitingen die ze tegenkomen op hun netwerksites. Zij zijn zich minder bewust van het feit dat bedrijven de netwerksites gebruiken om reclame voor zichzelf te maken. Bovendien gaan lageropgeleiden vaker in op een aanbieding.

Bron: NJR, www.njr.nl

Advertenties